SeedCollecter

  • 22:30 一个 #好词 䌷绎(理出头绪)

日常

阅读

敛身正坐,缓视微吟,虛心涵泳,切己体察。宽着期限,紧着课程。研精覃思,以究其所难知;平心易气以听其自得。

今日读《朱子读书法》有所感触,但不成体统,在此处边思边写以自检之。

目的与手段

学不是读书,不读书又不知所以为学之道。

离开了目的的手段再神奇、再高效也只是奇技淫巧,离开了手段的目的再远大、再高尚也永远只会是诗和远方。沒有恰当的手段难以实现目的,这个道理人人知晓,好比为了考试便去疯狂刷题,为了顺利就业而去海投简历,为了买车买房而主动天天996。用手段来达成目的是人类固有的行为模式,但人却不能总保持理性,总受外界的干扰,手段的"权重"就是一个大大的误区。

为学之道,莫先于穷理。穷理之要,必在于读书。

所谓的"权重″指的是手段与目的关联程度,

朱子读书法六枢要

循序渐进

熟读精思

读书要熟,要多,让心灵多与其他人相通。

学者望道未见,固必即书以穷理。苟有见焉,亦当博考诸书,有所证验,而后实有所裨助川而后安。不然则其德孤,而与枯槁寂灭日者无以异矣。潜心大业何有哉?

先使一说自为一说,而随其意之所之,以验其通塞,则其尤无义理者,不待观于他说而先自屈矣。

以一书言之,则其篇章文向、首尾次第,亦各有序而不可乱也。量力所至,约其程课而谨守之。字求其训,句索其旨,未得乎前则不敢求乎后,未通乎此则不敢志乎彼。如是循序而渐进焉,则志定理明,而无疏易凌躐之患矣。是不惟读书之法,实乃操心之要。

虚心涵泳

切己体察

紧着用力

居敬持志